Otsinguvorm

B. Kahjurite, mesilashaiguste, eriti varroatoosi tõrje

B.1. Meetme tegevuste juhtimine, Ameerika haudmemädanik (AHM) seire- ja tõrjekava koostamine ja rakendamine, usaldusmesinike-inspektorite väljaõpe ja rakendamine.

  Meetme tegevuste juhtimist, Ameerika haudmemädaniku (AHM) seire- ja tõrjekava koostamist ja rakendamist, usaldusmesinike-mesilashaiguste spetsialistide (lühend UMS) väljaõppe ja rakendamist koordineerib veterinaararst FIE Arvi Raie, kes tegutseb mesindusprogrammi raames töövõtulepingu alusel. Meetme B.1. juht konsulteerib mesinikke mesilashaiguste küsimuses. Selle kohta on vastav informatsioon programmi veebilehele.

B.2. Varroatoosi, AHM ja teiste mesilashaiguste seire- ja tõrje-meetodite ning –vahendite efektiivsuse hindamine, tulemuste analüüs ja levitamine, AHM ja teiste seireproovide laboratoorsed analüüsid.

  Varroatoosiuuringute tegevusi koordineerib veterinaararst FIE Hagbard Räis, kes tegutseb mesindusprogrammi raames töövõtulepingu alusel. Meetme B.2. juht konsulteerib mesinikke varroatoosi ja selle tõrje küsimustes.