Otsinguvorm

D.3 Mee omaduste ja koostisosade süvauuring

Mee omaduste ja koostisosade teaduspõhise süvauuringu läbiviimiseks korraldati hange „Eesti erinevate piirkondade meeproovide füüsikalis-keemiliste omaduste ja antibakteriaalsete, bioaktiivsete ja antioksüdantsete ühendite uuring”. Hanketingimused koostati ja hange kuulutati välja oktoobris 2016. a. Pakkumised sooviga teha nimetatud meeuuring paluti esitada Eesti Mesinike Liidule hiljemalt 7. novembriks 2016. a.

Uuringu viis läbi Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus koostöös Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi toidutehnoloogia osakonnaga.

Uuringu eesmärk:
Määrata uuringuks kogutud representatiivse hulga (minimaalselt 30 ehk 2 igast Eesti maakonnast) 2016. aasta meeproovide füüsikalis-keemilised omadused, antibakteriaalse ja bioaktiivse ning antioksüdantse toimega põhiliste ühendite sisaldus.
Sealhulgas:
1. uurida laboratoorselt meeproovide füüsikalis-keemilisi põhinäitajaid ja hinnata nende vastavust põllumajandusministri 20. novembri 2014. a määruses nr 104 „Mee koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded” esitatud mee kvaliteedinõuetele. Edasisele analüüsimisele võtta ainult kvaliteedinõuetele vastavad meeproovid;
2. uurida ja määrata meeproovides antibakteriaalse, antioksüdantse ja bioaktiivse toimega ühendite, sealhulgas flavonoidide ja fenoolühendite kvalitatiivset ja kvantitatiivset sisaldust;
3. hinnata analüüsitulemuste võimalike antibakteriaalsete ühendite (sh. metüülglüoksaali, dihüdroksüatsetooni jt.) ja bioaktiivsete ühendite (sh. terpeenide, osmolüütide, fütoestrogeeni, resveratrooli, lükopeeni jt.) olemasolu ja hulka meeproovides;
4. teha meeproovide õietolmuanalüüs, et leida seoseid mees leitud antibakteriaalsete ja bioaktiivsete omaduste ning meeproovide botaanilise päritolu vahel;.
5. koostada ja esitada paberkandjal ning elektroonselt kokkuvõte-aruanne mee süvauuringu tulemustest.


Uuringuks vajalik hulk meeproove 30 tk ehk 2 igast Eesti maakonnast koguti ja saadeti TFTAK laborisse detsembris 2016. Jaanuaris 2017 alustas TFTAK uuringuks vajalike analüüside korraldamisega. Juulis 2017 valmis ARUANNE „Eesti erinevate piirkondade meeproovide füüsikalis-keemiliste omaduste ja antibakteriaalsete, bioaktiivsete ja antioksüdantsete ühendite uuring”.