Otsinguvorm

Mesinduse ABC-kursus 2018 Rakveres

Mesinduse ABC 2018 jätkukursus - tase B, Rakveres, veebruar−juuli 2018:

Rakveres algab kursus 17-ndal veebruaril 2018.

Loengud toimuvad Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppekeskuses, Rohuaia 12 Rakveres ja erinevates mesilates.

Sihtgrupp: algajad mesinikud, kel on juba praktiline iseseisev kogemus mesilas vähemalt üks aastaring, mesilasperede andmed on kantud PRIA põllumajandusloomade registrisse ja soovituslikult on läbitud eelnev ABC kursus tasemele A.

Loe koolituskava.

Kursuse maht kokku 90 ak/tundi, sh 62 kontakttundi ja 28 iseseisva töö tundi. Õppegrupi suurus 20 osalejat.

Täpsem info ja registreerimine EMLi tegevjuhi telefonil 50 29 006 või e-kirjaga: mesilaspere@gmail.com.

Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017–2019 kaudu. Osavõtt on tasuta.