Otsinguvorm

Mesinik nr. 2 (106) Aprill 2018

Head sõbrad, kolleegid, mesindushuvilised!

Ilusat kevade ja toimeka mesindushooaja algust! Eesti Mesinike Liidu uus juhatus on alustanud aktiivselt tööd ning soovime teiega jagada neid mõtteid, ootusi ja tegevusi, mida oleme juhatusega ette võtnud. Senine juhatus on teinud tublit tööd ning endised juhatuse liikmed jätkavad ka uues juhatuses, seetõttu on tegevuste järjepidevus kindlustatud. Meie kõigi tänu ja lugupidamine kuulub juhatuse pikaajalisele esimehele, tänasele juhatuse liikmele Aleksander Kilgile, kes tegeleb uues juhatuses aktiivselt nii meekonkursi korraldamisega kui ka riigiasutustega suhtlemisega.

Mis uuel juhatusel plaanis? Uutel juhatuse liikmetel on kulunud omajagu aega senise töökorralduse ülevaatamisele, dokumentidega tutvumisele ja uute ootuste sõnastamisele organisatsiooni võimekuse suurendamiseks. Selle aasta peamisteks prioriteetideks on kujunenud heade koostöösuhete loomine erinevate mesindusorganisatsioonidega, kus üheks tähtsamaks eesmärgiks on kogu mesindussektori arengukava koostamine. EML on sellesuunalisi koos tööarutelusid juba alustanud.

ManusSuurus
PDF icon mesinik_106_2_aprill_2018.pdf3.83 MB