Otsinguvorm

Mesilasvaha ja kärjemajandus

Mesilaspere hooldamisvõtete juures omab suurt tähtsust, kui hästi mesinik oskab mesilaspere vahaeritusvõimet ära kasutada ‒ varuda vajamineva hulga kärgi ja mittekõlblikud kärjed igal aastal vahaks sulatada ning vahetada saadud vaha omakorda kärjepõhjalehtedeks, pannes aluse kärjemajandusele kui olulisele tegurile mesilasperede arengu suunamisel.

Käesolev trükis annab mesilasvahast tervikülevaate. Siin kirjeldatak se vaha omadusi, mesilaste poolt vaha eritamist ja kärgede ehitamist, kärjemajanduse tähtsust, kärgede sorteerimist ja säilitamist. Kärjed on mesilasperes aastas kasutusel keskmiselt 4 kuud (maist augustini), ülejäänud aja säilitatakse neid kärjehoidlas või selleks kohandatud pani paigas, kus kärgi võivad kahjustada kärjekahjurid ‒ põhiliselt kärjekoi kärjeleedik, vahakoi), suiralest ja hiired.

Sügisel, pärast mesilasperede koondamist ja talvepesade etteval mistamist, kärjed sorteeritakse ning mittekõlblikud kärjed sulatatakse vahaks. Saadud vaha vahetatakse sügisel või talvel kärjemeistri valmis atud kärjepõhja (kunstkärje) vastu. Trükises kirjeldatakse kärgede sula amise võimalusi ja antakse ülevaade ka kärjepõhjade (kunstkärgede) valmistamise meetoditest.