Otsinguvorm

Varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste tõrje

Mis on varroatoos?

Varroalestast Varroa destructor (ingl. k. purustaja, hävitaja) on saanud praeguseks kõige tõsisem meemesilaste haigusetekitaja ja suure majan dusliku kahju põhjustaja. Varroalest toitub täiskasvanud mesilaste ja haudme hemolümfist, tekitab mesilastele suuri füüsilisi vaevusi ning häirib perede heaolu. Väga kõrge parasiitide arvukus põhjustab mesilasperede nõrgenemist, vastuvõtlikkust nakkushaigustele (eriti viirushaigustele) ja lõpuks, kui ei ravita, mõne aasta jooksul kogu mesilaspere hukkumise.